Diagnostyka termowizyjna


Wszystkim Klientom oferujemy bezpłatną diagnostykę budynku pod względem izolacyjności mostków termicznych i strat ciepła z użyciem kamery termowizyjnej. Posiadamy kamerę typu KT-140 Sonel.

Diagnostyka termowizyjna pozwala na wykrycie wad w osłonie cieplnej budynków. Z założenia budynek powinien mieć w miarę równomiernie rozłożoną izolację cieplną, ale ze względów konstrukcyjnych jest to zwykle niemożliwe. Pojawiają się w zewnętrznej powłoce tzw. mostki cieplne. Właśnie w tych miejscach powinno się wykonać dodatkową izolację termiczną, która taki punkt ucieczki ciepła zlikwiduje. Dzięki termowizji wiemy, co i gdzie poprawić, by nasz dom był energooszczędny. Badania wykonane przed rozpoczęciem docieplania oraz po zakończeniu prac umożliwiają ocenę uzyskanych efektów, ale też uwidocznią ewentualne niestaranności i popełnione błędy.

Tworzenie obrazu termowizyjnego tzw. termogramu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu go na mapę temperatur. Intensywność promieniowania podczerwonego jest proporcjonalna do jego temperatury.

Przy badaniu termowizyjnym nie musimy dysponować dokładną dokumentacją budynku, projektem prac ani brać pod uwagę wszystkich zmian technologii czy materiałów, które mogły zajść w trakcie realizacji. Badamy stan faktyczny, czyli efekty przeprowadzonych prac.

Wśród zalet pomiarów termowizyjnych wymienić można następujące jej cechy charakterystyczne:

  • jest metodą szybką, a uzyskanie wyników w formie termogramu jest praktycznie natychmiastowe,

  • jej możliwości obejmują wszystkie newralgiczne miejsca obiektu,

  • bezstykowość pozwalająca na przeprowadzenie badań zdalnych o charakterze nieniszczącym,

  • nie wymaga wyłączenia badanego urządzenia czy instalacji z ruchu,

  • zobrazowanie pola temperatury całej dostępnej optycznie powierzchni obiektu i możliwość rejestracji uzyskanych obrazów oraz ich archiwizacji,

  • możliwość komputerowej obróbki i analizy termogramów.